artist

5500.00 kr

per performance

ELISE EMBLA


Category: Spoken Word

Events: Special Occasions

Location: Karasjok

Tags: #conference #events #Finnmark #poesi #litteratur #festival #poetry #art #kunst

Performance duration: 00h 45m

About

Elise Embla er en kunstner, forfatter og samfunnsdebattant som inspireres av myter, drømmer og visjoner stilt opp imot dagsaktuelle samfunnsspørsmål. Gjennom formidling av poesi fra sin bok "Dråper av mitt blod" trekker hun en linje fra det personlige til det eksistensielle, med en helt spesiell evne til å berøre publikum. Elise Embla har høstet svært god omtale av sine litterære arrangementer takket være sin unike innlevelse, pasjon og patos kombinert med dyptgripende resonnementer rundt samfunnsutviklingen og hva det vil si å være menneske her på vår blå klode. Elise Embla følger satsene til Norsk Forfattersentrum. Den angitte prisen er basert på et foredrag med varighet opptil 45 minutter, som omfatter en fremføring av poetiske tekster inkludert en helhetlig presentasjon av dikterens kunstner- og forfatterskap. Innholdet kan ellers tilpasses etter avtale og anledning. Se mer info på forfatterens hjemmeside http://www.EliseEmbla.biz

Requirements

Book Artist by selecting date